Štúdium v 4-ročných študijných odboroch: Štúdium v 3-ročných učebných odboroch: Štúdium v 2-ročných nadstavbových odboroch
Štúdium v 2-ročných nadstavbových odboroch pre absolventov 3-ročných učebných odborov:
2414 4 01 Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2675 4 01 Elektrotechnika - energetika
Absolvent študijného odboru je schopný samostatne vykonávať činnosti technicko - hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach, opravovať a obsluhovať rôzne stroje a zariadenia, pozná technológiu opráv.
Nadstavbové štúdium študijného odboru elektrotechnika energetika je určenné pre absolventov trojročných učebných odborov elektrotechnického zamerania.