Štúdium v 4-ročných študijných odboroch: Štúdium v 3-ročných učebných odboroch: Štúdium v 2-ročných nadstavbových odboroch
Štúdium v 3-ročných učebných odboroch:
2466 2 02 Mechanik opravár - stroje a zariadenia  2464 2 00 Strojný mechanik
Reže, zvára, piluje. Vie vyrobiť rôzne súčiastky, opraví jednoduché zariadenia – vymení ložisko, remeň, olej, ozubené kolesá. Zoznámi sa s rôznymi spôsobmi merania, je zárukou kvality. Vie vyrobiť najrôznejšie konštrukcie zváraním, uplatní sa pri stavbe mostov, stožiarov, výrobných hál, schodíšť, plošín. Okrem zváračského preukazu môže získať paličský preukaz a môže sa stať odborníkom pre špeciálne druhy zvárania.
2433 2 00 Obrábač kovov
Ovláda frézku, sústruh, vŕtačku, brúsku. Vie čítať výkresy, pozná technologické postupy, vyrába ozubené kolesá, hriadele, skrutky. Pozná technické materiály, ich vlastnosti.
2683 2 11 Elektromechanik-silnoprúdová technika
Elektrikár, ktorý vie ako sa vyrába elektrická energia, ako sa rozvádza z elektrárne k zákazníkovi, čo dokáže elektrický prúd, pozná jeho klady aj nebezpečenstvá.
 2401 2 Zlievač 2423 2 Nástrojár
Pracuje s tekutými kovmi vo firme Eurocast Košice s.r.o. na moderných linkách. Dnes už mu pri práci výdatne pomáhajú mechanizované nástroje a formovacie stroje. Absolvent počas štúdia získa praktické zručností také, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti pri ručnej výrobe, opravách rezných, tvárniacich nástrojov, upínacích, montážnych, zváracích a kontrolných prípravkov, špeciálnych meradiel, foriem na spracovanie plastov.
2431 2 Operátor/ka v kovoobrábaní a službách
Naučí sa nielen vyrábať rôzne súčiastky, ale aj ovládať počítač pre ich evidenciu, skladovanie a predaj.