2697 4 Mechanik elektrotechnik - zameranie silnoprúdová technika

Náplň študijného odboru

Možnosti uplatnenia v povolaní

Video

Príprava na povolanie je zameraná na výrobu, montáž, nastavovanie, meranie, oživovanie, diagnostiku, údržbu a opravy zariadení z odborov elektronickej produkcie. práca sa uskutočňuje v priestoroch montážnych hál a meracích laboratórií.

Ako obsluha vo výrobe, montáži, údržbe, zoraďovaní a testovaní elektronických zariadení, revíziách a skúšaní prístrojov spotrebnej, výpočtovej, automatizačnej a telekomunikačnej elektrotechniky. Samostatné podnikanie v uvedených odboroch elektrotechniky, prípadne ako zásobár, predavač elektrických súčiastok a zariadení. Technológ, postupár, normovač vo výrobe elektrotechnického priemyslu. Pre zamestnanie po ukončení štúdia je určená dolná hranica veku 18 rokov.

Video čoskoro