Predmetová komisia slovenského jazyka
Igor Platko
Kabinet č. : 324 Konzultačne hodiny : Učebňa č.344 : 2.Poschodie ľavý trakt