Predmetová komisia strojárskych a hutníckych predmetov
Ing. Ján Juhás
Kabinet č. : 327 Konzultačne hodiny :