Predmetová komisia strojárskych a hutníckych predmetov
Ing. Katarína Kovalová, PhD.
Kabinet č. : 306 Konzultačne hodiny :