Predmetová komisia strojárskych a hutníckych predmetov
Ing. Mária Bevilaquová
Kabinet č. : 325 Konzultačne hodiny :