Predmetová komisia strojárskych a hutníckych predmetov
Ing. Magdaléna Brožovská
Kabinet č. : 302 Konzultačne hodiny :