Predmetová komisia strojárskych a hutníckych predmetov
Ing. Oľga Beháňová
Kabinet č. : 306 Konzultačne hodiny :