Predmetová komisia elektrotechnických predmetov
Ing. Peter Černák
Kabinet č. : 303 Konzultačne hodiny :