Predmetová komisia elektrotechnických predmetov
Ing. Peter Varholik
Kabinet č. : 303 Konzultačne hodiny :