Predmetová komisia elektrotechnických predmetov
Ing. Renáta Baltesová
Kabinet č. : 301 Konzultačne hodiny :