Predmetová komisia elektrotechnických predmetov
Ing. Roman Radvák
Kabinet č. : 301 Konzultačne hodiny :