Vedenie školy
Ing. Vincent Duhoň Zástupca riaditeľa ekonomického úseku
Email : ekonom.soskola@azet.sk Pevná linka : 055 72 60 103