Predmetová komisia ekonomiky občianskej náuky a dejepisu
Ing. Zdenka Skálová
Kabinet č. : 307 Konzultačne hodiny :