Kabinet OBP
Bezpečnosť ako prvý a najdôležitejší zo šiestich princípov podnikania je prioritou spoločnosti U. S. Steel Košice od začiatku jej pôsobenia na Slovensku. O tom, že zdravie a každodenný návrat k rodine a blízkym sú pre hutníkov najdôležitejšími hodnotami vedia jej zamestnanci, zákazníci aj dodávatelia. Zvýšiť povedomie z hľadiska bezpečnosti však spoločnosť chce aj u širokej verejnosti, predovšetkým mladých ľudí. (Prevzaté z web stránky spoločnosti USS Košice http://www.usske.sk/safety/safety-s.htm.)  To, že spoločnosť U. S. Steel Košice s bezpečnosťou práce svojich budúcich zamestnancov myslí vážne sa prejavilo rozhodnutím venovať našej škole sumu 263 000 Sk na realizáciu úspešného projektu " Príprava žiakov SOŠ Šaca v oblasti bezpečnosti práce pre rýchlu adaptáciu na podmienky prevádzkových pracovísk" z garantovaného programu "V školách bezpečnejšie". Výsledkom tohto projektu je práve táto odborná učebňa, ktorá slúži pre výučbu bezpečnosti práce nielen našich žiakov, ale v súčasnom období aj žiakov iných škôl.