Kontakt

Soš Košice-Šaca  (Bývalé Sou Hutnícke)

Učňovská 5

040 15 Košice-Šaca

 

 

E-mail: Sokolik@souhag.edu.sk

 

Tel.čísla:  +421 55 72 60 100 (Sekretariát riaditeľa)

                 +421 55 72 60 261 (Sekretariát teoretického vyučovania)

                 +421 55 72 60 111 (Vrátnica školy)

                 +421 55 72 60 258 (Sekretariát ekonom. úseku)

                 +421 55 72 60 225 (Sekretariát praktického vyučovania )

                 +421 55 72 60 235 (Bazén)