Vedenie školy
Mgr. Lýdia Sýkorová Zástupkyňa riaditeľa teoretického vyučovania  Email : sykorka.L@azet.sk Pevná linka : 055 72 60 254