2411 4 00 Mechanik nastavovač

Náplň študijného odboru

Možnosti uplatnenia v povolaní

Video

Príprava na toto povolanie zahrňuje zvládnutie úloh spojených s nastavením univerzálnych jednoúčelových, poloautomatických výrobných strojov, zariadení a liniek, vrátane ich pružného programového vybavenia cnc riadiacou technikou vrátane systémov cim. Práca si vyžaduje vedomosti a zručnosti pri nastavovaní, obsluhe, údržbe strojov, výrobných liniek a automatizačných prvkov v systéme ich riadenia.

Pri obsluhe a nastavovaní výrobných automatických strojov a liniek. ako technológ prípravy výroby v strojársko-elektrotechnických podnikoch, servisných službách týchto výrob či pri ich projekcii, uvádzaní do prevádzky a údržbe tvorbou a kontrolou riadiacich programov cnc techniky. Pre zamestnanie po ukončení štúdia je dolná hranica veku 18 rokov.

Video čoskoro