2466 2 02 Mechanik opravár - stroje a zariadenia

Náplň učebného odboru

Možnosti uplatnenia v povolaní

Video

Príprava na povolania je zameraná na montáž, demontáž a údržbu rôznych technologických zariadení. tieto činnosti si vyžadujú poznať a ovládať technológiu montáže strojov a zariadení.

Pri montážach, opravách a servise, údržbe a diagnostike strojov vo všetkých výrobných odvetviach hospodárstva a podnikania v službách. Ďalej pri obchodnej činnosti v zásobovaní podnikov, servisov a po zapracovaní v odbore aj v ďalších odborných strojárskych povolaniach. Pre zamestnanie po ukončení učebného odboru je dolná hranica 18 rokov.

Video čoskoro