Náplň študijného odboru: Študenti získavajú vedomosti a zručnosti v oblasti prenosu a spracovania informácií, vyznajú sa v informačných technológiách. rozumejú hardwaru počítača, dokážu efektívne využívať software. Počítačové siete pre nich nie sú záhadou. Možnosti uplatnenia v povolaní: Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia môžu zamestnať ako technickí pracovníci v oblasti informačných technológií a počítačových sietí.  2682 4 00 Mechanik počítačových sietí Hardware Ako sa u nás pracuje ?