2413 4 Mechanik strojov a zariadení

Náplň študijného odboru

Možnosti uplatnenia v povolaní

Video

Príprava na povolanie je zameraná na zvládnutie všetkých činností. tieto činnosti si vyžadujú poznať technológiu montáže a technológiu príslušných zariadení a ovládať k tomu potrebné dopravné a zdvíhacie zariadenia, lešenia, montážne stroje a prípravky, zváracie stroje, ručné a strojné mechanizované náradie, meraciu techniku a diagnostiku.

Pri montážach strojov, liniek, vzduchotechniky, údržba v strojárskej a elektrotechnickej výrobe, zásobovaní a obchodnej činnosti aj podnikaní. Pre zamestnanie po ukončení štúdia je dolná hranica veku 18 rokov.

Video čoskoro