Predmetová komisia telesnej výchovy
Mgr. Eva Hudačková
Kabinet č. : 512 Konzultačne hodiny : Predsednička Pk Triedny učiteľ : 3.D