Predmetová komisia matematiky, fyziky a informatiky
Mgr. Eva Kovalčíková
Kabinet č. : 323 Konzultačne hodiny : Učebňa č.339: 2.Poschodie ľavý trakt Predsednička Pk