Predmetová komisia telesnej výchovy
Mgr. Eva Valentová
Kabinet č. : 512 Konzultačne hodiny : Triedny učiteľ : 2.BD