Predmetová komisia ekonomiky občianskej náuky a dejepisu
Mgr. Gabriela Špaková
Kabinet č. : 326 Konzultačne hodiny: Výchovný poradca Streda 9:50 - 11:30 Vyučujúci Týždeň : Párny Piatok: 14:10 - 14:55 Výchovný poradca