Predmetová komisia matematiky, fyziky a informatiky
Mgr. Hedviga Arbutinová
Kabinet č. : 311 Konzultačne hodiny : Učebňa č.245 : 1.Poschodie stred Triedny učiteľ : 4BP