Predmetová komisia cudzích jazykov
Mgr. Janka Bohňáková
Kabinet č. : 319 Konzultačne hodiny : Učebňa č.361 : 2.Poschodie Pravý trakt Triedny učiteľ : 4.PS