Predmetová komisia slovenského jazyka
Mgr. Lucia Gurbáľová
Kabinet č. : 318 Konzultačne hodiny : Učebňa č.357 : 2.Poschodie Pravý trakt Predsednička Pk Triedny učiteľ : 1.T