Predmetová komisia slovenského jazyka
Mgr. Mária Lenhardtová
Kabinet č. : 322 Konzultačne hodiny : Učebňa č.345 : 2.Poschodie ľavý trakt Triedny učiteľ : 3.Bp