Predmetová komisia matematiky, fyziky a informatiky
Mgr. Silvia Mihályiová
Kabinet č. : 311 Konzultačne hodiny : Učebňa č.343 : 2.Poschodie ľavý trakt