2423 2 Nástrojár

Náplň učebného odboru

Možnosti uplatnenia v povolaní

Video

Nástrojár pozná základné spôsoby ručného aj strojného spracovania kovov a základných nekovových materiálov, pozná množstvo nástrojov, prípravkov, meradiel a vie ich správne použiť.

Uplatní sa pri výrobe rezných a tvárniacich nástrojov, foriem, montážnych, meracích a upínacích prípravkov a špeciálnych meradiel. Jeho práca je náročná na presnosť a kvalitu.

Video čoskoro