2433 2 00 Obrábač kovov

Náplň učebného odboru

Možnosti uplatnenia v povolaní

Video

Obidve povolania vytvárajú trieskovou technológiou rozmanitý sortiment súčiastok a dielcov. Pracovné úlohy sa realizujú v prostredí priemyselných objektov, výrobných halách, servisoch, opravárenských podnikoch.

Pri obsluhe automatov a polo automatov na delenie, meranie a triedenie materiálov, obrábacích liniek a centier riadených nc a cnc technikou. Vo výrobe opravárenských a servisných podnikov, nástrojárňach, výdajniach a skladoch náradia, údržbe náradia a brúsení.

Video čoskoro