Pracovisko CNC obrábacích strojov
 Žiaci počas štúdia majú možnosť získať vedomosti z oblasti programovania, obsluhy a údržby CNC obrábacích strojov. Výučba prebieha v odbornej učebni programovania CNC, kde sa žiaci učia programovať CNC obrábacie stroje pomocou simulačných programov. Po vytvorení programu žiaci simulujú výrobný proces, okrem toho majú možnosť danú súčiastku vyrobiť priamo na CNC sústruhu a tak porovnať činnosť simulačného programu s činnosťou CNC sústruhu. Okrem žiakov našej školy pracovisko slúži aj pre rôzne rekvalifikačné kurzy.