Pre záujemcov o štúdium Finančná motivácia Výchovné poradenstvo Žiacka školská rada Rozvrh
Cisco sieťová akadémia Zenit a SOČ  Organizácia dňa Spoločenské akcie školy
Úspechy a ocenenia našich študentov Testy pre maturantov na overenie vedomosti. Školské redakcie Časopis,Tv,Rádio Medzinárodné projekty
Športové akcie na našej škole