Spoločenské akcie školy
Naša skalka Futbalové ihrisko Maľovanie Klubu
Mikuláš
Športový deň detí
Deň boja proti HIV/AIDS
Predstavenie 1.Ročnikov 2012/2013 Hviezdoslavov Kubin školské kolo