Tréningové centrum pre montáž a demontáž
 Úlohou tréningového centra pre montáž a demontáž je naučiť študentov našej školy a iných škôl prevádzať montáž a demontáž základných strojných zariadení. Centrum pre montáž a demontáž sa využíva aj pre rekvalifikačné kurzy. Nácvik a rozvoj praktických zručností sa uskutočňuje na reálnych strojných zariadeniach, ktoré našej škole poskytla spoločnosť U. S. Steel Košice.