Vedenie školy
Ing. Jozef Šablatúra Bc. Ján Eiben Mgr. Lýdia Sýkorová Ing. Peter Smolnický
Riaditeľ školy Zástupca riaditeľa praktického vyučovania Zástupkyňa riaditeľa teoretického vyučovania Zástupca riaditeľa teoretického vyučovania
Ing. Vincent Duhoň Zástupca riaditeľa ekonomického úseku