Zváračská škola
 Centrum zvárania sa nachádza v hale D budove dielni SOŠ Košice - Šaca. Toto centrum slúži pre výučbu zvárania žiakom našej školy a to profesie "Mechanik strojov a zariadení". Žiaci počas štúdia majú možnosť zdarma získať zváračský preukaz. Okrem toho pracovníci centra poskytujú rôzne rekvalifikačné kurzy, obnovovacie školenia na predĺženie zváračských preukazov a obnovovacie skúšky na predĺženie certifikátov úradných skúšok. Možnosti centra: 1. Pracovisko zvárania elektrickým oblúkom Vybavenosť pracoviska umožňuje poskytnúť školenia pre zváranie obalenou elektródou, zváranie elektrickým oblúkom taviacou a netaviacou sa elektródou v ochranných atmosférach argón, oxid uhličitýa hélium pre zváranie železných a neželezných kovov. 2. Pracovisko zvárania plameňom Centrum zvárania poskytuje nasledujúce kurzy: Z – E1 - Základný kurz ručného zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou Z – G1 - Základný kurz zvárania plameňom Z – M1 - Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére CO2 Z – T3 - Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére argónu Z – T6 - Základný kurz zvárania medi a jej zliatin v ochrannej atmosfére argónu netaviacou elektródou D – G2 - Zaškolenie na ručné a strojné rezanie kyslíkom Z – T7 - Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu netaviacou sa elektródou Úradné kurzy: STN EN 287: 111 T BW 1.1 B t 12.5 D 108 H – L045 ss nb STN EN 287: 135 T BW 1.1 B t 10 D 133 H – L045 ss nb STN EN 287: 311 T BW 1.1 S t 4 D 51 H – L045 ss nb rw STN EN 287: 141 T BW 8 S t 3.2 D 76 H – L045 ss nb